วันสุดท้ายกับงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น”

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางสาวภาสินี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ภายในงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการจัดงาน

โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติที่อร่อยรสเลิศ มีชื่อเสียง และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเชื้อชาติ กว่า 30 บูธ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ,สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำจังหวัดขอนแก่น ,ชาวไทยเชื้อสายต่างๆในขอนแก่น , 24 องค์กรจีนในจังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,องค์กรอิสลามขอนแก่น ,โรงแรม ,ร้านอาหารร้านค้าต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยวมา ร่วมชิม ช็อป เลือกซื้ออาหารนานาชาติ สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า และ ชมการแสดงจากลูกหลานชาวขอนแก่น ในงาน “มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น” ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เพราะถึงแม้ว่า ขอนแก่น จะเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเชื้อชาติ ศาสนา แต่ด้วยที่ชาวขอนแก่นรักใคร่สามัคคีกันอย่างพี่น้อง จึงทำให้คนขอนแก่นสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข