ทน.ขก. ประชุมด่วน...เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดขอนแก่น

ทน.ขก. ประชุมด่วน...เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองในจังหวัดขอนแก่น

หลังพบมลพิษทางอากาศของจังหวัดขอนแก่นเกินค่ามาตรฐาน ย้ำชัด หากพบประชาชนเผาขยะ,เผาหญ้า ,เผาอ้อย, เผาตอซังข้าว หรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจทำให้ก่อมลพิษทางอากาศ..... เอาผิดแน่

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสิงแวดล้อมภาคที่ 10 จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทมนตรีนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นในการป้องกัน-แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากการรายงาน พบว่าปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลัก จากการเผาไร่อ้อย ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงาน ทำให้เกษตรกรจำนวนมากเลือกวิธีการเผาอ้อยแทนการจ้างแรงงานมาตัด นอกจากนี้ยังพบว่าที่นาที่ไม่ได้เพาะปลูกก็มีการเผาหญ้าที่ ขึ้นรก ทั้งเกิดจากฝีมือคน และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ยังไม่ถึงขั้นส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยในที่ประชุมได้มีการสั่งการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานได้ไปแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ค่าฝุ่นละอองสูงไปกว่าที่เป็นอยู่

ทางด้านนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าวว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางในการลดปัญหาและป้องกันฝุ่นละอองในบรรยายกาศ โดยมอบหมายให้แต่ละส่วนดำเนินงานดังนี้

1.สำนักการช่าง ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหามลพิษ การขุดดิน ถมดิน จะต้องมีมาตรการในการป้องกันฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีการฉีดพรมน้ำทั่วบริเวณ รวมถึงล้อรถยนต์ก่อนเข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง

2.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง

3.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ

4.ดำเนินการประสานชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการควบคุมฝุ่นละอองบริเวณบ้านเรือนฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบบ้าน เพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นละออง

ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 23 ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำตาล -อุตสาหกรรมทุกแห่ง เพราะอยู่ในช่วงเปิดหีบอ้อย เพื่อขอความร่วมมือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกชาวไร่อ้อย ห้ามเผาอ้อยโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากเกิดควันพิษแล้วยังทำให้ราคาอ้อย ถูกลงด้วย และในส่วนของการก่อสร้างตึกใหญ่-อาคารต่างๆในเมืองขอนแก่น ขณะนี้ ยังไม่พบการก่อสร้าง ซึ่งหากพบการก่อสร้างอาคาร หรือตึกใหญ่ ก็จะเข้าตรวจสอบเช่นกัน พร้อมบังคับใช้สแลนในการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างไม่ให้ฟุ้งกระจายสู่อากาศ” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและป้องกันฝุ่นละอองของจังหวัดขอนแก่นต่อไป

Kanarooj Duangtawong

ถ้าท่านออกไปดูบ้างก็จะเห็นคนทำผิดเพียบเลยครับ

Pitcaya Pitsee

ช่วงนี่คนเผาฟางเต็มบ้านหายใจกะบ่ได้ครัวเยาะทั้งเผาถ่าน

แสดงความคิดเห็น