จังหวัดขอนแก่นผนึกกำลังป้องกันปัญหาฝุ่นละออง

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมภาวะมลพิษทางอากาศ โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พ.อ.คณชัย ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พ.ต.ท.ขวัญชัย สิงห์อ่อน บก.ตชด.ภาค2 นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนสำนักการสาธารณสุขฯ มณฑลทหารบกที่ 23 ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดจิ๋วมากๆ เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมคนเราถึง 25 เท่า ตั้งแต่ปลายปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2562 กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบกับฝุ่น PM 2.5 หลักๆ คือคนที่ทำงานในที่โล่ง, ผู้ป่วย, คนชรา และเด็ก ผลกระทบสำหรับเด็กเล็ก ค่อนข้างชัดว่ามีผลกับสุขภาพ พัฒนาการทางกายและสมองในระยะยาว ซึ่งหากพวกเขาได้รับฝุ่น PM 2.5 ตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้ระยะเวลาในการสะสมฝุ่นนานขึ้นและมีโอกาสเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวขอนแก่น เพื่อเฝ้าระวัง เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภาวะมลพิษทางอากาศ รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาวะมลพิษทางอากาศของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดขอนแก่นอยู่ในสถานการณ์ปกติไม่น่ากังวลแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของภาครัฐจะต้องติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รายงานในที่ประชุมในส่วนของเขตพื้นที่ที่เทศบาลนครขอนแก่นดูแลรับผิดชอบ ซึ่งได้ออกประกาศแนวทางการลดปัญหาและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง ดังนี้ 1.งดเผาขยะหรือเศษใบไม้ 2. ดำเนินการตรวจสอบรถยนต์/รถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี 3. สถานประกอบการต่างๆตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 4.พื้นที่ที่เป็นเขตก่อสร้างควรมีตาข่ายคลุมป้องกันการแพร่กระจายของฝุ่นละออง 5.พื้นที่ขุดดิน-ถมดินต่างๆควรทำความสะอาดถนน-ล้อรถให้สะอาด 6.ประชาชนผู้พักอาศัยควรดูแลทำความสะอาดหน้าบ้านของท่าน ประพรมน้ำป้องกันฝุ่นละออง 7.หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่น 8. ทำความสะอาดเมือง Big Cleaning (จะแจ้งวัน-เวลา ให้ทราบอีกครั้ง)

ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น สามารถโหลดแอปพลิเคชั่นชื่อว่า(Application) : Air4Thai จะวัดค่าคุณภาพอากาศตามมาตรฐานที่ทางราชการใช้สามารถดูค่าฝุ่นละออง และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องชาวขอนแก่น ร่วมไปถึงผู้ประกอบการ หน่วยงานทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์และสร้างความร่วมมือในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองต่อไป