อวยพรปีใหม่รองนายกประจิน พร้อมคืบหน้าLRT เชื่อมต่อNew S-Curve

อวยพรปีใหม่รองนายกประจิน พร้อมคืบหน้าLRT เชื่อมต่อNew S-Curve

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล และ นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล เข้าพบ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้นำคณะ และมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายทองปักษ์ ไทธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น, นายเรืองระวี จันทนาม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายระเบียบและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ตลอดจนนายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย

นอกเหนือจากการเข้าพบเพื่ออวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 แล้วทางคณะยังได้มีพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT ขอนแก่น อีกด้วย ทั้งนี้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์ซ่อมเครื่องบิน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการผนวกเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ ขยายไปถึงการใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ และ บิ๊กด้าต้า ที่จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด ท่ามกลางการแข่งขันในยุคเทคโนโลยี ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 4.อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะนำเสนอให้ทราบต่อไป