ชาวขอนแก่น 4 พันกว่าคน ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา,หัวหน้าส่วนงานเทศบาล,พนักงานเทศบาล ,ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น จำนวน 4,000 กว่าคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 (นอกจากนั้นยังถือได้ว่า เป็นกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562 อีกด้วย) โดยนิมนต์พระเถระ 20 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 222 รูป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และ พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น/เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทำบุญตักบาตร อาทิ นางสิริพรจังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายนันทวุธ แจ่มจิรารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่น ,พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พลตำรวจเอกจำลอง สุวลักษณ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ,พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ,พันโทรัฐริน ลัทธศักดิ์ศิริ ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 6 , ดร.ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ,นางเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,นายศิริพัน ศรีกงพลี ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น , นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น , ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ,นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 เทศบาลนครขอนแก่น ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวขอนแกน ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น