อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 29 แห่ง กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม

วันส่งเจ้า.. 1 ปีมีเพียง 1 ครั้ง พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 29 แห่ง ร่วมงานบุญคูนเมือง ปี 61 กลับ พบกันใหม่ 2 ธันวา ปี 62

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 29 แห่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา “งานบุญคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2561”ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 25661 ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่การก่อตั้งเมืองขอนแก่น 222 ปี และเฉลิมฉลองศาลหลักเมือง 62 ปี” โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.องค์ปึงเถ่ากง 2.องค์ปึงเถ่าม่า 3.เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 4.โป๊ยเซียนโจวซือ 5.ตั่วเหล่าเอี๊ยะ(เจ้าพ่อเสือ) 6.ไต้ฮงกง 7.ฮกเซียงตึ้ง 8.ปู่เพลิง 9.เจ้าพ่อเกษม 10.เจ้าพ่อทองสุข 11.เจ้าพ่อหมื่นเตา 12.เจ้าแม่ศรีมาลา 13.เจ้าญาพ่อเซียงแก้ว 14.เจ้าพ่อหนองไผ่ล้อม 15.ปู่ตาเทพสัมฤทธิ์ 16.เจ้าพ่อขุนภักดี 17.เจ้าพ่อขุนพิทักษ์ศักดิ์เดช 18.เจ้าพ่อหนองสะแบง 19.ปู่ตาญาครูเย็น 20.เจ้าพ่อมเหศักดิ์ 21.ศาลบือบ้าน 22.พระนครศรีบริรักษ์ 23.เจ้าปู่ครูเย็น 24.ปู่แก้ว 25.เจ้าแม่สองนาง 26.ปู่แสง 27.เจ้าปู่ญาครูจัด 28.เจ้าพ่อมอดินแดง 29.ปู่ประจักษ์(หนองบอน) ซึ่งมี ประธาน/คณะกรรมการ ชุมชน ชมรม สมาคม องค์กรต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น มาร่วมอัญเชิญกลับ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ที่ได้เข้าร่วมงาน “บุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2560” นับเป็นการร่วมใจกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการจัดงานบุญคูนเมืองเปรียบเสมือนการทำบุญเมือง เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เมืองขอนแก่นและประชาชนชาวขอนแก่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดขอนแก่น พบกันใหม่ในงานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562