นายกนครขอนแก่น นำพี่น้องชาวนครขอนแก่นกว่า 3,000 ร่วมงานวันชาติไทย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำพ่อแม่พี่น้องชาวนครขอนแก่นกว่า 3,000 คน ร่วมงานวันชาติไทย

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น นำ พ่อแม่พี่น้อง ชาวนครขอนแก่น กว่า 3,000 คน ร่วมงานวันชาติไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความ สำคัญของวันชาติไทย ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันชาติไทยรวมพลังมวลชนคนขอนแก่น นำผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนขาวขอนแก่นกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้บ้านเมืองเกิด ความสงบสุข มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและร่วมพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้คนไทยได้รักชาติไทย ร่วมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยร่วมกันด้วย

จากนั้นทหารกองผสม 225 หน่วย รวม 3,000 คน เดินสวนสนามต่อหน้าประธาน การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพทหาร การเคลื่อนขบวนรถถัง กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่จากกองบินตำรวจ บินวนรอบพิธีโปรยดอกดาวเรืองในงานด้วย จากนั้น พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้กล่าวถึง ความสำคัญของวันชาติไทย ว่าจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503. ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ได้มีการประกาศให้เป็น วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเป็นวันชาติไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ.