ทน.ขก.ประชุมเตรียมการโยงด้ายสายสิญจน์ “งานบุญคูนเมืองขอนแก่น”

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมเตรียมการโยงด้ายสายสิญจน์ในการจัด “งานบุญคูนเมืองขอนแก่น” พร้อมด้วยนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนโยธา หัวหน้าส่วนการงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมโยงด้ายสายสิญจน์ เป็นอีกหนึ่งในการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลององค์ศาลหลักเมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นและยึดเหนี่ยวจิตใจพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 62 ปี ของการอัญเชิญองค์ศาลหลักเมืองมาประดิษฐานไว้ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และก้าวสู่ปีที่ 222 ของการก่อตั้งเมืองขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลององค์ศาลหลักเมืองขอนแก่นและงานบุญคูนเมือง ดังนั้นการโยงด้ายสายสิญจน์จากบ้านทุกหลังคาเรือนและวัดทุกวัดมายังศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวงให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นต่อไป