เทศบาลนครขอนแก่นจับมือเครือข่ายประชุมลดอุบัติเหตุเทศบาลปีใหม่๒๕๖๒

เทศบาลนครขอนแก่น จับมือเครือข่ายประชุมลดอุบัติเหตุ เทศบาลปีใหม่ ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร รู้เรื่อง คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม ”

เว็บไซต์เวิลด์แอตลาส ยังยกให้ไทยครองแชมป์คนตายบนถนน อันดับ 1 ของโลกแล้ว แบบไม่น่ายินดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๐ พุ่งขึ้นกว่า ๔๐๐ ราย จากการเมาแล้วขับ-ขับรถเร็ว จังหวัดขอนแก่น จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตช่วง ๗ วันอันตราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้กรมควบคุมโรค จับมือ ๗ เมืองใหญ่ชั้นนำของประเทศ ลดภัยทางถนน (City Road Traffic Injury : City RTI) ยกระดับการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรระดับนำของภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ.สงขลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “๗ เมืองใหญ่ ร่วมใจ ลดภัยทางถนน (City RTI)” เพื่อร่วมกันป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรของประชาชนที่สัญจรในเมืองใหญ่

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บทางถนนฯ (City RTI) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”ณ ห้องประชุมภูเวียง โรงแรมขอนแก่นโฮเทล เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักคือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย “คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม ”

โดยมีน.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมเครือข่ายประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.ขอนแก่น สภ.เมืองขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด ร่วมประชุมเพื่อหา จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.๖๑ - ๒ ม.ค.๖๒ แบ่งเป็นช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ - ๒๖ ธ.ค.๖๑ ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๑ – ๒ ม.ค.๖๒ (๗ วันอันตราย)

นายกเทศมนตรีกล่าวว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นั้น เราควรกระจายข่าวให้ถึงภาคประชาชน เสียงตามสาย ทั้ง ๗๕ ชุมชนในเขตเทศบาล การตั้งจัดตรวจเริ่มต้นที่ชุมชน ซึ่งมันอาจเป็นเพียงแค่เตือนสติ ตอกย้ำให้คนในชุมชนได้ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้จะประชุมกับผู้นำชุมชนถึงพฤติกรรมของบุตรหลาน คนในชุมชนแต่ละชุมชน ไม่ให้ลูกหลานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ประมวลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ถ้าภาคประชาชนจะมีส่วนร่วม คิดว่าจะดำเนินการในแนวทางไหน ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น จะประชุมผู้นำชุมชน ในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ พร้อมจะนำเรื่องที่ทางจังหวัดขอนแก่น ประชุมในวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๑ ในเรื่องมาตรการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มาแจ้งให้ผู้นำชุมชนได้รับทราบ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนได้ทราบเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนในการลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ทาง นายฉัตรรณรงค์ ศิริพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เพิ่มขึ้นทุกปี เกิดอุบัติเหตุ ๓๒ ครั้ง, ๖๕ ครั้ง ๗๖ ครั้ง ตามลำดับ เสียชีวิต ๖ ราย , ๑๑ ราย, ๑๒ ราย ตามลำดับ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ๘๐-๙๐ เปอร์เซนต์ คือไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ซึ่งอุบัติเหตุขึ้นในตัวเมืองมากกว่าชนบท

ด้านตัวแทนจากโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า จากสถิติผู้ที่เข้ารักษาจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ช่วงระยะเวลาที่มีคนเข้ารักษาตัวมากที่สุดคือ เวลา ๑๗.๐๐ -๒๐.๐๐ น.จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับกระทบกระเทือนทางสมอง (ไม่สวมหมวกนิรภัย)

ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อม คือการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ขณะมีการปรับปรุงถนนหลายเส้น รวมทั้งถนนมิตรภาพ เป็นถนนที่มีคนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ดำเนินการใกล้สำเร็วแล้ว และจะเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ แน่นอน

การติดตั้งกล้องวงจรปิด ตรวจจับการกระทำความผิดตามทางร่วมทางแยก ใน ๓ จุดหลักที่สำคัญ สี่แยก ถ.มิตรภาพตัดกับ ถ.ศรีจันทร์ (แยกเซ็นทรัล) สี่แยกด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งประตูมอดินแดง ถ.มิตรภาพ และสี่แยกเจริญศรี คือช่วงสี่แยก ถ.มิตรภาพตัดกับ ถ.เหล่านาดี เพื่อทำการตรวจจับผู้กระทำความผิดในประเภทของการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย และขับรถย้อนศร ซึ่งที่ประชุมอยากให้มีการใช้กฎหมายจับปรับจริง ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น จะขยายผลโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ๑,๐๐๐ จุด ซึ่งขณะนี้ติดตั้งไปแล้ว ๖๔๙ จุด ต่อสัญญาณเชื่อม Wifi กล้อง ๑ ตัวที่ เข้าร่วมโครงการ สามารถดูออนไลน์ ผ่านมือถือได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา ทาง สภ.เมืองขอนแก่น สามารถจัดกุมผู้กระทำความผิดได้จากกล้องที่เข้าร่วมโครงการได้