นายกเทศบาลขอนแก่นร่วมไหว้เจ้าใหญ่เสี่ยงทายคัดเลือกเถ่านั้งงานศาลฯ

นายกเทศบาลขอนแก่นร่วมไหว้เจ้าใหญ่เสี่ยงทายคัดเลือกเถ่านั้งงานศาลเจ้าปี๖๑

วันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีไหว้เจ้ารับโชคใหญ่ -ไหว้าเจ้าประจำปี พิธีเสี่ยงทายคัดเลือกกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (เถ่านั้ง) ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น และคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า คนไทยเชื้อสายจีน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ จัดระหว่างวันที่ ๘-๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของศาลเจ้าปึงเถ่ากง-มา ที่สืบทอดมาอันยาวนาน แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคี ไมตรีจิต เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชาวขอนแก่น และเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไหว้เจ้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล กับตนเองและครอบครัว ซึ่งในวันนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ร่วมชมขบวนแห่สุดอลังการ (กลางคืน) โดยขบวนแห่จะเริ่มจากศาลหลักเมืองขอนแก่น มายังศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า บึงแก่นนคร และในวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. จะเป็นพิธีแห่ชมเมือง (ตลอดทั้งวัน) และเวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป มาร่วมประมูล ส้มมงคลถาดแรก เพื่อนำเงินมาช่วยในการจัดงาน และช่วยสาธารณะกุศล โดยไฮไลท์ การประมูลจะอยู่ในวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ เป็นการประมูลตะเกียงฟ้าดิน มีการประมูลแข่งขันกันสูง ซึ่งปี ๒๕๖๐ นายธีระ บัณฑรวรรณ จาก ม.ภาคะวันออกเฉียงเหนือ ชนะการประมูล วงเงิน ๑,๐๐๙,๙๙๙ บาท และวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๑ คืนสุดท้ายของมงคลที่จะประมูล คือ ตี่จู่เอี๊ยะ หรือเจ้าที่