เทศบาลนคร ขก.จับมือ NECTEC นำ App และ GPS แก้ขยะล้นเมือง

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฎิบัติการห้องปฎิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะหน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และคณะ พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางอินทิรา ฆารเจริญ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจาก เทศบาลนครขอนแก่นขับเคลื่อนการทำงานภายใต้นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ Khon Kaen Smart City ทั้ง 7 สมาร์ท ได้แก่ 1.Smart People 2.Smart Living 3.Smart Education 4.Smart Environment 5.Smart Economy 6.Smart Mobility และ 7.Smart Governance ซึ่ง ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม จากNECTEC ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเมืองขอนแก่นและคำนึงถึงการตอบสนองความต้องการของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลฯอย่างเข้าถึงและรวดเร็ว จึงได้นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาต่อยอดการทำงาน

ซึ่ง จากเดิมเทศบาลนครขอนแก่นได้พัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชั่น แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟน จาก Application ชื่อว่า : U-Phee (อยู่พี่) ทาง NECTEC จะเชื่อมโยงการทำงานโดยนำ Traffy Fondue แอปพลิเคชั่นมาเชื่อมโยงจะทำให้สามารถแจ้งและติดตามปัญหาภายในชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้อย่างละเอียด อาทิเช่น การรายงานจุดที่เกิดปัญหาซึ่งสามารถระบุตำแหน่งพิกัดได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังแยกหมวดหมู่ออกเป็นประเภทต่างๆเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดอย่างรวดเร็ว เป็นการลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ (ดูตัวอย่างจากคลิปวิดีโอที่แนบมาด้วยนี้) และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ และการติดตั้งสัญญาณ GPS ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดความถี่การเก็บขยะว่าเก็บได้กี่ครั้ง กี่นาที หากท่านใดต้องการทราบว่าอีกกี่นาทีรถขยะจะมาถึงบ้านตนเองสามารถเข้าดูได้ทาง Application Line เพื่อนำขยะมาไว้รอจัดเก็บ โดยใช้ผ่าน Line หรือ Application ได้อย่างสะดวก สำหรับการติดตั้งสัญญาณ GPS นี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายพลังงานเชื้อเพลิง ให้บริการประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ผู้บริการมีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการบริหารจัดการ

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ดังนี้ ภายในเดือนธันวาคม 2561 กำหนดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นมีความมุ่งหวังว่าจะสามารถดำเนินการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้ง 2 ระบบที่กล่าวมาข้างต้น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป