5 องค์กร โฮมบุญเพื่อทอดถวายกฐิน 1ล้าน 8 แสนกว่าบาท: วันอาทิตย์ที่

5 องค์กร โฮมบุญเพื่อทอดถวายกฐิน 1ล้าน 8 แสนกว่าบาท:

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโบ๊เบ๊) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร, นายบุญสม วิจารจันทร์ ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ,นายภาสกร กาญจนวรางกูร ,นางสาวนริสศรา เรืองศร ,นางรัชดา ลีลาสวัสดิ์ชัย) ร่วม “งานเลี้ยงสังสรรค์ 5 องค์กร” เนื่องในงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา และ ญาพ่อเซียงแก้ว ประจำปี 2561 ซึ่ง 5 องค์กรนั้น ประกอบด้วย 1.ตลาดสดเทศบาล 1 2.ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดโบ๊เบ๊) 3.ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ 4.ชุมชนตรีเทพนคร 5.เทศบาลนครขอนแก่น

สำหรับงานสมโภชเจ้าพ่อหมื่นเตา เจ้าแม่ศรีมาลา และ ญาพ่อเซียงแก้ว ประจำปี 2561 นั้น ยังได้มีการร่วมกันตั้งกองกฐิน ซึ่งได้ยอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด 1,845,089 บาท โดยมีการทอดถวายกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ แบ่งออกเป็น 3 กอง คือ กองที่ 1 ทอดถวายกฐิน ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านหนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน 816,049 บาท กองที่ 2 มอบให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น เป็นเงิน 514,520 บาท และ กองที่ 3 มอบให้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นเงิน 514,520 บาท และเทศบาลนครขอนแก่น ขออนุโมทนากับการร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนั้น ภายในบริเวณงาน ยังได้มีการแสดงงิ้ว และการประกวดเต้น DANCE UP REVOLUTION 2018 อีกด้วย

ทั้งนี้ การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันหลังจากวันออกพรรษา โดยกำหนดตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นการสร้างกุศลจิตแก่ผู้ทำบุญเพราะทำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งการทอดกฐินยังก่อให้เกิดความสามัคคี เป็นการร่วมมือกันทำคุณงามความดี และหากการถวายกฐินนั้นมีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม ก็จะได้ชื่อว่ามีส่วนช่วยรักษาศาสนสถานและศาสนวัตถุให้ยั่งยืนต่อไป