ทน.ขอนแก่นต้อนรับคณะเมืองฉวนโจวประเทศจีน กระชับสัมพันธ์ 2 เมือง

เทศบาลนครขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้เกียรติต้อนรับจากคณะผู้แทนจากเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Lin Wanming ที่ปรึกษารัฐบาลประชาชน เทศบาลเมืองฉวนโจว , Mr. Kang Tongming ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศและสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เทศบาลเมืองฉวนโจ , Mr. Chen Zuyang ที่ปรึกษา สำนักการงานการพาณิชย์ เทศบาลเมืองฉวนโจ , Mr. Zheng Tiandui เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เมืองฉวนโจว และตัวแทนหอการค้าเมืองฉวนโจ โดยมี รองนายกเทศมนตรี , สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการสำนัก,กอง ร่วมประชุมในการนี้ด้วย

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการกระชับสัมพันธไมตรีบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 26 ปี คือ เทศบาลนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ธุรกิจ การค้า การท่องเที่ยวและด้านการบริหารงานเทศบาล รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารวัฒนธรรม ไทย-จีน ขอนแก่น – หนานหนิง ที่บริเวณสวนมิตรภาพไทย-จีน ริมบึงแก่นนคร (จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการช่วงเดือนธันวาคมนี้)

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น ขอต้อนรับและขอบคุณคณะจากเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ให้เกียรติกับชาวขอนแก่น ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองเมืองในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา การค้า เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว สืบเนื่องมาจากว่า เมืองฉวนโจว มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรเกือบ 9,000,000 คน และเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ 1 ใน 3 เมือง ของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย “เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล”ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ผลักดันเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้แก่ การค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญในแนวเส้นทางสายไหมทางทะเล และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เป็นบ้านพี่เมืองน้องด้วยการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไปในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้งสองเมือง