ประชุมเตรียมพร้อมจัดครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ตลาดสีเขียวขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” ท่ามกลางบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง ซึ่งมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายเดชา เปรมฤดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายเดชา สิทธิกล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาหารปลอดภัย คณะกรรมการตลาดสีเขียวขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรม “เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น การแข่งขันจัดตะกร้าผัก-ผลไม้ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดสารพิษ การประกวดส้มตำแฟนซี การแข่งขันปลอกข้าวโพด การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด และกิจกรรมอื่นๆ ในงานอีกมากมาย

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่น ร่วมงานกิจกรรม “เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครบรอบ 4 ปี ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 และร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าคุณภาพ ปลอดสารพิษ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ที่ “ ตลาดต้องชม ตลาดสีเขียวขอนแก่น” เปิดบริการทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.(บริเวณถนนด้านข้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร) แล้วอย่าลืม ! มาร่วมกันสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย และดูแลสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกันนะคะ