ทน.ขก.ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

ทน.ขก.ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเสนอการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย โดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2560 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ในห้วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยมี นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครขอนแก่น และ ตัวแทนจากสำนักงานจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สถานที่ พร้อมนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป มารับบิณฑบาตร

นอกจากนี้ทางจังหวัดขอนแก่นยังมีกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เวลา 09.00 น.กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เวลา 18.30 น.กิจกรรมจุดเทียน ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว ข้าราชการทหาร/ตำรวจ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบของหน่วยงาน ประชาชน ชุดผ้าไทย ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง (ไม่ควรสวมเสื้อสีดำ เพราะไม่ได้มีการไว้ทุกข์)

เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างสมพระเกียรติ