นายกฯให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ “โครงการแทรมน้อย รอบบึงแก่นนคร”

นายกฯให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ “โครงการแทรมน้อย รอบบึงแก่นนคร”

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์โครงการห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง Smart Education KhonKaen (โครงการแทรมน้อย รอบบึงแก่นนคร) แก่ทีมข่าว 3 มิติ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3 โดยคุณมนตรี อุดมพงษ์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น จังหวัดขอนแก่น ,เทศบาลนครขอนแก่น ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, บริษัท EXEDY (Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง(KKTT) จำกัด และบริษัททรานสิตซีสเทม(KKTS) จำกัด

สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นจับมือทุกภาคส่วนเตรียมสร้างห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง หรือ “แทรมน้อย” ระยะทาง 4 กม. รอบบึงแก่นนคร เพื่อนำร่องก่อนมีของจริง รับบริจาครถรางที่ใช้แล้วจากจังหวัดฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น นำมาปรับปรุงซ่อมแซม และสร้างสถานีรถไฟหรือ Depot ในลักษณะ TOD(Transit-Oriented Development) จากนั้นจะปรับปรุงแนวเส้นถนนศรีนวล ให้เป็น Complete Street หรือ “ถนนสมบูรณ์แบบ” ซึ่งมีเป้าหมายในการทำให้ถนนกลับมา “มีชีวิต” ขึ้นอีกครั้ง โดยทำให้ถนนนั้นมีความปลอดภัย สวยงาม และสะดวกสบายต่อผู้ใช้ถนน ระบบขนส่งมวลชน อีกทั้งเพื่อสร้างห้องทดลอง (LAB) ของระบบรางขนาดเท่าของจริง มีการเดินรถจริง เกิดการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์หลายแขนง ,เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Hands On ระบบรางให้นักศึกษา ,เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบบรางแก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งรถแทรมหรือรถรางนี้มีทั้งหมด 36 ที่นั่ง รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 80 คน หากได้ผลตอบรับดี จะขยายเส้นทางไปบนถนนหน้าเมืองและกลางเมือง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจและสถานที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับทางเทศบาลนครขอนแก่นเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการจัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมทั้งการจัดทำประชาพิจารณ์กับการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หลังจากได้รับบริจาครถรางที่ใช้แล้วมาจากจังหวัด Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น ก็จะเริ่มทำการก่อสร้างระบบรางบริเวณรอบบึงแก่นนคร สร้าง Depot ในลักษณะ TODและปรับปรุงแนวเส้นทางถนนศรีนวลให้เป็น Complete Street ส่วนภาคการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่นในเรื่องการดำเนินการเดินรถ ซ่อมบำรุง บริหารจัดการ โดยใช้นักศึกษาเข้ามาร่วมทำงานจริง เพื่อสร้างความเข้าใจ ในระบบราง เช่น ระบบควบคุมระบบการบริหารงาน ระบบซ่อมบำรุง ระบบการเงิน ไปจนถึงระบบการผลิต ผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพต่อไป