นายกทน.ขก. ร่วมหารือคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น หารือร่วมกับ อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร KKTS พล.อ.ท.ปัญญา เชียงอารีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี สืบเนื่องจากที่ได้มีการเข้าพบพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน“ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็ปซ์โป” ในวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งท่านได้แนะนำแนวทางการเตรียมการเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)คณะทำงานจึงได้มีการร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมแนวทางการนำเสนอโครงการ แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการระดมทุน แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อมูลที่จะนำเสนอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเน้นความเป็นกลไกประชารัฐ และให้เป็นไปตามแนวทาง การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.)ภายในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีการประสานจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อีกครั้ง