รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป 2018

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป” 2018 – เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าขอนแก่น นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นงาน พล.ต.ชาติชาย ประดิษพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วย

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป” 2018 – เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งของ Smart City ของจังหวัดขอนแก่น และได้ร่วมออกบูธภายในงาน อาทิ บูธสมาร์ทซิตี้ทั้ง 7 ด้านของเทศบาลนครขอนแก่น , บูธศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น, บูธสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน โครงการปลุกใจเมือง SparkU ขอนแก่น, บูธห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ฯลฯ และในการนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ นำเรียนปรึกษาหารือถึงความคืบหน้าโครงการ LRT ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กรุณาแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวทางการพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ราบรื่น

สำหรับงาน “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ เอ็กซ์โป” 2018 – เกื้อกูล ก้าวไกล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “How to go beyond Smart City – ให้ขอนแก่นไปไกลกว่าสมาร์ท” , “กิจกรรมโสเหล่-คาเฟ่”พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียการขับเคลื่อนขอนแก่นด้านต่างๆ, กิจกรรมบูธภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น