ขอนแก่นพร้อมจัดงานระดับโลก PATA Destination Marketing Forum 2018

ขอนแก่นพร้อมจัดงานระดับโลก PATA Destination Marketing Forum 2018

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น นายสันติ บุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากหอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ททท.สำนักงานขอนแก่น ท่าอากาศยานขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

ด้วยจังหวัดขอนแก่นได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน "PATA Destination Marketing Forum 2018" ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 200 คน จากประเทศสมาชิกในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตรงกับเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association)หรือ PATA เป็นองค์การที่ไม่แสวงหากำไรที่มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว สายการบิน สถาบันการศึกษา จากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค กว่า 95 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกิจกรรมที่ผ่านมา PATA ได้ดำเนินการจัดงานลักษณะนี้มาแล้วที่ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และล่าสุดที่ประเทศเปาเลา ซึ่งมีผู้แทนจากจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานด้วย โดยได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดขอนแก่น ในการรองรับการเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ซึ่งมีแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในด้านการตลาดและการจัดการการท่องเที่ยวให้เติบโตขึ้น เพื่อสนับสนุนเชิงเศรษฐกิจและการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพรมแดนใหม่ ๆ ที่น่าสนใจของโลก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน"PATA Destination Marketing Forum 2018" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 และในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น จะมีพิธีการรำบวงสรวงเป็นหนึ่งในกิจกรรมงาน “เทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวน 200 กว่าคน จะได้ร่วมชมการรำบวงสรวงด้วยชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นอัตตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น ในการเตรียมการจัดงานครั้งนื้เทศบาลนครขอนแก่นได้รับมอบหมายในการเตรียมสถานที่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวขอนแก่นร่วมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง ด้วยรอยยิ้มและอัธยาศัยมิตรไมตรีอันดีแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนชาวขอนแก่น