รองนายกขอนแก่นร่วมงานอีสานแซ่บนัว Cool Isan โปรโมท 20 จังหวัด

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน “กิจกรรมแนะนำแนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ปี 2562 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ททท.ขอนแก่น และกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคอีสาน อีสานแซ่บนัว Cool Isan จากวิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์ พิชิต 20 จังหวัดภาคอีสาน”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ,นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ,นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ,ตัวแทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องสื่อมวลชน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นำโดย นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และคณะ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน