เทศบาลนครขอนแก่นประชุม คทม. ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น (คทม.) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร และ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลจำนวน 11 โรงเรียน, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุม

โดยมีวาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

- แจ้งเรื่องเทศบาลนครขอนแก่นผ่านเข้ารอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทโดดเด่น

- แจ้งความคืบหน้าพัฒนาย่านสร้างสรรค์7ย่านสร้างสรรค์ ได้แก่ ย่านถนนศรีจันทร์ ย่าน บขส. 1 ย่านรอบบึงแก่นนคร ย่านรอบบึงทุ่งสร้าง ย่านพื้นที่รอบสถานีรถขนส่งสาธารณะ LRT (Transit Oriented Development : TOD) ซึ่งเป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ย่านศูนย์รวมโรงเรียนกวดวิชา ถนนหน้าเมือง (Tutor Street) เพื่อสร้างความเคลื่อนไหวสร้างฟื้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับย่านสร้างสรรค์อื่น ๆ

- เรื่องรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามปีงบประมาณ 2561

- เรื่องความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ประสบปัญหาชำรุด

- แนะนำพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และพนักงานผู้ช่วยครูเทศบาลนครขอนแก่น

- เรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

- เรื่องรางวัลการประกวดชุมชนปลอดขยะ

- เรื่องเพื่อพิจารณาการจัดการขยะติดเชื้อ

- เรื่องคณะทำงานการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ในเทศบาลนครขอนแก่น การดูแลความปลอดภัย ห้องน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง หาบเร่แผงลอย และปัญหาคนเร่ร่อน

- เรื่องการบริหารงานบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คนงานภาคสนาม สำนักการสาธารณสุขฯ

นอกจากนี้นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ได้รับทุนการศึกษานครหนานหนิง Nanning International Sister Cities Scholarship จำนวน 6 ทุน ได้แก่ น.ส.สุปรียา ตะวงษา น.ส.ทิตยา กงพลี น.ส.ธัญลักษณ์ พรมวงษ์ นายวันชนะ สงไพรสน น.ส.ภานุชนารถ ศิริ และ นายศิวกร เหล่าวงษา

, โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ผ่านการประเมินศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2559-2560

และแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม นายเกริกพงษ์ เพ็ญสุข นักเรียนชั้น ม.6 นักวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ปี 2018 รุ่นอายุ 20 ปี ณ ประเทศบาห์เรน ในวันที่ 18-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สามารถคว้ารางวัลอันดับ 3 ของเอเชีย (เหรียญทองแดง) ซึ่งนับเป็นเหรียญแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลเยาวชนชายทีมชาติไทย และ นายธนัสถ์ บำรุงภักดี นักเรียนชั้น ม.5 นักวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ปี 2018 รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ณ ประเทศอิหร่าน ในวันที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลอันดับ 5 ของเอเชีย