Grand Opening สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม เมเจอร์ อารีน่า ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิด สนามฟุตบอล เมเจอร์ อารีน่า ขอนแก่น สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ อาทิ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นาวาอากาศเอกปิยพงษ์ ผิวอ่อน อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย เป็ด เชิญยิ้ม บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ หน่วยงานเอกชนและพี่น้องชุมชนร่วมพิธีด้วย

ทั้งนี้ สนามฟุตบอล เมเจอร์ อารีน่า ขอนแก่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่มที่ได้รับมาตรฐาน ใหญ่ที่สุด ดีที่สุด ในภาคอีสาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านกีฬาฟุตบอล นอกจากจะทำให้เยาวชนมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทำในช่วงเวลาว่าง ห่างไกลจากยาเสพติดแล้ว คนในชุมชนยังได้รับประโยชน์จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนี้เช่นกัน