เปิดแข่งขัน CPR Challenge ทักษะชีวิต เพื่อก้าวสู่ Smart City

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน CPR Challenge : You can be a Hero และตลาดนัดสุขภาพ “ทักษะชีวิต เพื่อก้าวสู่ Smart City” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยหลายองค์กรในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนทั่วไปกว่าพันคน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การแข่งขัน CPR เพื่อชิงรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ และการร่วมฐานวิชาการตลาดนัดสุขภาพ “ทักษะชีวิต เพื่อก้าวสู่ Smart City” ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 9 ฐาน ซึ่งประกอบด้วย 1. CPR with AED 2. การช่วยเหลือคนจมน้ำ 3. การห้ามเลือด 4. การนำสิ่งที่แปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจส่วนต้น 5. การคลอดฉุกเฉิน 6. Mobile Application 7. Young Smart and Healthy 8. Safe Sex 9. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนขอนแก่น นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติได้อย่างถูกต้อง โดยจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รพ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศลและได้รับเงินบริจาคทั้งสิน 1,511,890 บาท จึงได้ทำการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) มอบให้หน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน จำนวน 25 เครื่อง ติดตั้งในหน่วยงานตนเอง ในที่สาธารณะ และรถพยาบาลหน่วยกู้ชีพ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างจิตสำนึก การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่น