ต้อนรับรองนายกฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รายงานความคืบหน้า LRT ขก.

ต้อนรับรองนายกฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รายงานความคืบหน้า LRT ขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม

โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ SMART CITY ขอนแก่นโมเดล (รถไฟฟ้า LRT)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม (ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อเป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่น) โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ อาทิ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,พล.ต.กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัดขอนแก่น ,พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ,นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น,นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ในเบื้องต้นนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคของโครงการ SMART CITY ขอนแก่นโมเดล รถไฟฟ้า LRT (ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 5 เทศบาล ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ ภายใต้ชื่อ บริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด KKTS) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนได้นัดหมายให้คณะทำงานโครงการ SMART CITY ขอนแก่นโมเดล (รถไฟฟ้า LRT) เพื่อเข้าพบและนำเสนอต่อผู้บริหารส่วนกลางอีกด้วย

โดยวันพรุ่งนี้ (วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ) พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้ให้คณะทำงานนำเสนอ 2 ประเด็น คือ 1. SMART CITY ขอนแก่นโมเดล (รถไฟฟ้า LRT) 2. ร้อยแก่นสารสินธุ์ Light Rail Innopolis เพื่อเข้าร่วมในวาระ “การประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ” อีกด้วย

หากมีความคืบหน้าประการใด เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง