สืบสานพุทธศาสนาพิธีตักบาตรกรวยวัดศรีนวล

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธาน “พิธีตักบาตรกรวย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” ท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมากมาย

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีนวล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส “พิธีตักบาตรกรวย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” โดยมี พระครูสิริธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดศรีนวล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก

สำหรับการตักบาตรกรวยเนื่องในวันเข้าพรรษาที่วัดศรีนวล เป็นเพียงแห่งเดียวที่จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอุปถัมภ์ปัจจัย 4 แด่พระภิกษุสามเณร ซึ่งอยู่จำพรรษา ไม่ค้างคืนที่ไหน เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีความเป็นมาของการตักบาตรกรวย คือ หลวงปู่พระราชธรรมุณี (อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล) ได้ตัวอย่างมาจากไหนไม่มีใครทราบ เมื่อมาอยู่วัดศรีนวลปี 2499 ก็จัดให้มีการตักบาตรกรวย ตลอดมาจนมาถึงบัดนี้ ซึ่งในปีนี้ได้นิมนต์พระภิกษุ-สามเณร 148 รูป ที่จำพรรษาวัดศรีนวลมารับบิณฑบาต โดยในสมัยก่อนใช้เงินเหรียญในการตักบาตร ซึ่งเวลาที่หย่อนเหรียญลงในบาตรของพระภิกษุ-สามเณร ทำให้เงินเหรียญกระทบบาตรเกิดมีเสียงดังกังวานเหมือนเสียงสวรรค์ แต่ในปัจจุบันนี้มีการใช้ทั้งเหรียญหรือธนบัตร นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันมาตักบาตรกรวยอีกด้วยเช่น สมุด ดินสอ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เป็นต้น