นายก ทน.ขอนแก่นให้สัมภาษณ์ สื่อจีน ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เมือง

นายก ทน.ขอนแก่นให้สัมภาษณ์ สื่อจีน ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เมือง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ สื่อจีน 3 สำนักข่าว เกี่ยวกับความเจริญเติบโตของจังหวัดขอนแก่น กับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับนครหนานหนิง ด้านมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา คาดว่าความเจริญเติบโตของประเทศจีน ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กำลังจะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ สวนมิตรภาพ ขอนแก่น –หนานหนิง ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี ฯ นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล พลเมืองเกียรติยศแห่งนครหนานหนิง ต้อนรับ นักข่าวจากสำนักข่าวแห่งเมืองหนานหนิง Nanning Channel นักข่าวหนังสือพิมพ์ไชน่า ปักกิ่ง และฝ่ายประชาสัมพันธ์จากนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน” ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน ขอนแก่น –หนานหนิง ให้ชาวจีนได้ทราบ และใช้เปิดในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จีน-อาเซียน งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน ในเดือนกันยายนนี้

นายกเทศมนตรี กล่าวถึงความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดขอนแก่นที่ทางรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ ในด้านการพัฒนา เช่น กระทรวงคมนาคม ลงทุนขยายสนามบิน มูลค่า 2,250 ล้านบาท ระบบรถไฟ ได้มีการขยายเป็นรถไฟรางคู่ ผ่านขอนแก่นไปหนองคาย เชื่อมจีนตอนใต้ และมีรถไฟทางคู่สายใหม่ จากบ้านไผ่-เวียดนาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลือกขอนแก่น เป็น 1 ใน 2 จังหวัดหลัก ที่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกระทรวงทางด้านเทคโนโลยี ประกาศเลือกขอนแก่น เป็น 1 ใน 7 จังหวัด ของประเทศไทย เป็นเมืองสมาร์ทซิตี หรือเมืองอัจฉริยะ นอกจากนั้นประเทศไทย ยังเลือกขอนแก่น เป็น 1 ใน 5 จังหวัดของประเทศไทย ที่เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนาที่สำคัญของประเทศ และขณะนี้ขอนแก่นยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในอนาคตขอนแก่นจะมีโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่ที่นี้ นอกจากนี้ยังมีโครงการอีกหลายโครงการที่ทางรัฐบาลกำลังศึกษาอยู่

จากโครงการเบื้องต้นที่กล่าวไปแล้วนั้น ทำให้ภาคเอกชนหันมาลงทุนที่ขอนแก่น เพิ่มมากขึ้น ร่วมถึงเทศบาลนครขอนแก่น กำลังจะทำโครงการระบบขนส่งมวลชนโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (LRT) ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ผลจากที่รัฐบาลมาลงทุน ซึ่งขอนแก่นกำลังเป็นเมืองที่มีอนาคต เอกชนยักษ์ใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุนที่ขอนแก่น เช่น สร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนนี้เอกชนยักษ์ใหญ่ของประเทศกำลังจะมาลงทุนด้านการเกษตร แปรรูปสินค้าการเกษตร เป็นพลังงาน อาหารบำรุงร่างกาย ยารักษาโรค และอื่นๆ มูลค่าการลงทุน มากกว่า 30,000 ล้านบาท ผลพวงที่ว่านี้ยังไม่ได้นับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีโครงการใหญ่ๆ กำลังทยอยเกิดขึ้นอย่างมากมาย นี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ขอนแก่น

ทั้งนี้นายกเทศมนตรี ยังได้กล่าวถึงมิตรภาพไมตรี ระหว่างนครขอนแก่น กับนครหนานหนิง การสนับสนุนระหว่างกัน กำลังเกิดขึ้นที่ขอนแก่น ยกตัวอย่างอันดับแรกที่ร่วมมือกันด้วยดีมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและอนาคต คือการสนับสนุนทางด้านการศึกษา และที่ติดตามมาคือความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดการแสดงของระหว่าง 2 เมือง รวมถึงการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารมิตรภาพ ไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ ลำดับต่อไปคือ ความร่วมมือ การลงทุนด้านเศรษฐกิจ ซึ่งขอนแก่น เคยนำนักธุรกิจจากขอนแก่นไป ร่วมแสดงสินค้าในงานเอ็กซ์โปที่นครหนานหนิง และปีนี้ขอนแก่นจะนำผู้นำ นักธุรกิจ จาก 24 องค์กรจีนจังหวะขอนแก่น ไปร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 15 และการประชุมสุดยอดจีน-อาเซียนด้านธุรกิจและการลงทุน ในเดือนกันยายนนี้ ที่นครหนานหนิง เช่นกัน ซึ่งอนาคตอาจมีความร่วมมือโครงการใหญ่ของเทศบาลนครขอนแก่น กับเทศบาลนครหนานหนิง หรือประเทศจีน นั้นคือการลงทุนเรื่อง รถไฟฟ้ารางเบาของเทศบาล เพราะขณะนี้มีสถาบันการเงินขนาดใหญ่จากจีน ให้ความสนใจ ยื่นเงื่อนไขที่ดีเข้ามาเป็นข้อเสนอ ให้กับทางเทศบาลนครขอนแก่น นี้เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และกำลังจะไปสู่อนาคต

ส่วนด้านมุมมองความเปลี่ยนแปลงของนครหนานหนิง กับการนำมาปรับใช้กับเทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรีกล่าวว่า ประทับใจกับนครหนานหนิงที่มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของเมือง ที่มีความเจริญรุ่นหน้าอย่างก้าวกระโดดปีต่อปี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ขอชื่นชม ซึ่งหลายๆ อย่าง นำมาปรับใช้กับนครขอนแก่น เช่น ด้านการศึกษา เมืองสีเขียว ความสะอาดของเมือง การพัฒนาของเมืองหลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจากที่ทั้ง 2 เมืองมีมิตรภาพ มีการแลกเปลี่ยนกันหลายๆ ด้านแล้ว ที่ชัดเจนมากๆ ต่อจากนี้ไป คือด้านการค้าการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นติดตามมา ทั้งอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น กับนครหนานหนิง หรือมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ขอนแก่น จะเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนต่อไปในอนาคต

พอพูดถึงนครขอนแก่น ชาวหนานหนิงที่เคยมา มีความปลาบปลื้มดีใจมาก เชื่อว่าเทศบาลนครขอนแก่นเหมือนประตูเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นช่องทางแห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ที่พวกเขาเห็นความเจริญ มิตรไมตรีที่ดีมาก นายกเทศมนตรีฯ ก็ได้มองนครหนานหนิงกับคนของเทศบาลนครขอนแก่น มันเป็นความประทับใจ ผูกพันพิเศษ พูดถึงหนานหนิง คนขอนแก่นจะรู้สึกอบอุ่นใจทันที นี้คือความรู้สึกแรก ประการที่ 2 คือ คิดว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน ทำให้นักลงทุนในขอนแก่น สนใจจะไปดู ด้านการค้าการลงทุนที่จะอาศัยนครหนานหนิง เป็นตัวเชื่อมกับทางสาธารณรัฐประชาชนจีน

“เรากำลังคิดถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่าง 2 เมือง ขอนแก่น-หนานหนิง หรือไทย-จีน ที่เริ่มจากความสัมพันธ์ ที่หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การลงทุน ต้องยอมรับว่าความเจริญเติบโตของประเทศจีน ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กำลังจะขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของโลก ดังนั้นจีน จึงเป็นประเทศที่คนทั้งโลกให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น จึงเลือกที่จะให้นักเรียน ได้มีโอกาสไปศึกษา ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ให้เขากลับมาเอาความรู้ ความสามารถมาใช้เพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่น และประเทศไทย อนาคตเขาจะได้มีโอกาสดีมีอาชีพที่ประเทศจีน ก็เป็นไปได้” นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าว...