เปิดโครงการ “ขยับกาย สบาย ชีวี” แอโรบิคบ๊อกซิ่งฯ ช.ทุ่งเศรษฐี

เปิดโครงการ “ขยับกาย สบาย ชีวี” แอโรบิคบ๊อกซิ่งฯ ช.ทุ่งเศรษฐี

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาอเนกชุมชนทุ่งเศรษฐี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ “ขยับกาย สบาย ชีวี” ด้วยวิธีแอโรบิคบ๊อกซิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (นายมานพ หวังสวัสดิโอฬาร , นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง) เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ประธานชุมชนทุ่งเศรษฐี และพี่น้อง อสม.ทุ่งเศรษฐี

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการดูแลสุขภาพ การกินอาหารต่างๆเป็นส่วนเสริมสร้างภายใน ส่วนการออกกำลังกายนั้นได้ผลทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทำให้อารมณ์แจ่มใส ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีทำให้ใบหน้าดูเด็กลงอีกด้วย สิ่งสำคัญ คือ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ดูแลลูกหลาน ดูแลคนรัก และไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวอีกด้วย

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการ “ขยับกาย สบาย ชีวี” ด้วยวิธีแอโรบิคบ๊อกซิ่งเอ็กซ์เซอร์ไซส์ชุมชนทุ่งเศรษฐี ไม่ว่าจะเป็น ประธานชุมชน พี่น้อง อสม.ที่มีความรักความสามัคคี รวมถึงภาคีเครือข่ายจากโรงพยาบาลขอนแก่นที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยดีมาโดยตลอด และขอเชิญชวนทุกท่านหันมาออกกำลังกาย หันมาดูแลสุขภาพ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน หาเวลาดูแลตนเองด้วยการหันมาออกกำลังกายเพื่อตัวคุณเอง