ประชุมหารือการจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น

ประชุมหารือการจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย(เดิม) จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการซิป้าขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริศตระกูล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นางอินฑิรา ฆารเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นางผกาศร ไขกัณหา หัวหน้าฝ่ายจัดหาประโยชน์และพัฒนากิจการพาณิชย์ ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ร่วมประชุมหารือการจัดทำข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาการจัดทำนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น และการพัฒนาตามโครงการ KhonKaen Smart City