รพ.ขอนแก่น หารือนายกฯ กิจกรรม CPR Challenge “ปั๊มหัวใจ..ถวายแม่”

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมหารือกับ นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่นและคณะ เข้าพบในโอกาสปรึกษาถึงกิจกรรมการแข่งขัน CPR Challenge “ปั๊มหัวใจ..ถวายแม่” ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ณ ขอนแก่นฮอลล์ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

สำหรับการทำ CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ เป็นการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตแบบหนึ่ง มีประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ป่วยหยุดหายใจกะทันหันหรือหัวใจหยุดทำงาน เช่น หัวใจวาย จมน้ำ หรือขาดออกซิเจนนาน การปั๊มหัวใจอาจช่วยยื้อเวลาและช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือดที่หยุดกะทันหัน ทำให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกติ มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงสมองและอวัยวะสำคัญอื่น ๆ อีกครั้ง จนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์

กิจกรรมดังกล่าวฯ จัดโดยศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด รวมกับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีโอกาสในการเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงขั้นตอนการทำ CPR จากวิทยากรทางสายงาน ซึ่งหากพบเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยเฉพาะตัวนักเรียนมีโอกาสพบในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การจมน้ำ เป็นต้น และเป็นการทำกิจกรรมเพื่อก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ