ฝ่ายป้องกันนครขอนแก่น ฝึกอบรมป้องกันอัคคีให้เครือข่าย 22 หน่วยงาน

ฝ่ายป้องกันนครขอนแก่น ฝึกอบรมป้องกันอัคคีให้เครือข่าย 22 หน่วยงาน 131 คน

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 22 หน่วยงาน จำนวน 131 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง โดยมี นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล อดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมในพิธีเปิดอบรม

อัคคีภัย เป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากใน ประเทศไทย โดยส่วนมากจะมีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าและชำรุด บางครั้งก็เกิดจากความประมาทเผลอเรอ เช่น ไม่ได้ดับไฟที่ใช้แล้วให้สนิท การจุดไฟใกล้กับแหล่งเชื้อเพลิง การทิ้งก้นบุหรี่ลงป่าหญ้าข้างทาง ถังแก๊สหุงต้มระเบิด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด และจากเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้อาคาร สำนักงาน ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน มีคนได้รับบาดเจ็บ ด้วยเหตุนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ จัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการขึ้น โดยมีหลายหน่วยงานส่งพนักงาน เข้าร่วมฝึกอบรม กว่า 22 หน่วยงาน รวม 131 คน เช่น รพ.ขอนแก่นราม รพ.กรุงเทพ รพ.ราชพฤกษ์ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท โรงแรมเจริญธานี โรงแรมบุษราคัม โรงแรมกราเซียร์ ขอนแก่น ตึกคอมโฆษะ บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ซีพีออล จำกัด (7-Eleven)

ทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครเครือข่าย นำความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือที่ตนเองสังกัดได้ พร้อมทั้งนำความรู้ ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว สมาชิกในองค์กรที่ตนเองสังกัด และเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญ ในการบริหารจัดการภัยพิบัติที่รุนแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่