เทศบาลในจ.ขอนแก่นรวมกำลังเตรียมพร้อมรับสันนิบาตฯภาคอีสาน 84 แห่ง

เทศบาลในจ.ขอนแก่นรวมกำลังเตรียมพร้อมรับสันนิบาตฯภาคอีสาน 84 แห่ง

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประธานการประชุม พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม) ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีความรู้เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รับทราบรูปแบบ ทิศทางความเป็นไปขององค์กรปกครองท้องถิ่นในอนาคต

เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา และเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 84 แห่ง ในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมฯ ประชุมเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ในการจัดงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ เจ้าบ้านที่ดี ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ส่งเสริมความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก พร้อมทั้งร่วมเสนอความเห็นต่อสันนิบาตภาคและสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาลให้พัฒนาต่อไป