ร่วมเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ขอนแก่นที่แรกในไทย

ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ขอนแก่นที่แรกในประเทศไทย..

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.30 น. ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น ขอนแก่นจังหวัดเป็นจังหวัดแรก ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค “Digital Big Bang Regional 2018” ประเดิมที่แรกอย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและรับรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในภูมิภาค และร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

ทั้งนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวรายงาน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงานการจัดงาน และพิธีลงนามความร่วมมือ Smart City Smart Living (Smart Health and Medical Hub) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมือง Smart City ระหว่าง depa กับหน่วยงานพันธมิตร และพิธีลงนามความร่วมมือ Khon Kaen e – Market Place พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เลขานุการนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการทุกสำนัก/กอง โรงเรียน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมุ่งเน้นการนำเสนอแผนการพัฒนา Smart City ที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และมุ่งเป้าหมายไปสู่ Global City เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็น Khon Kaen Smart City เต็มรูปแบบ ที่สอดคล้องนโยบายการเป็นเมือง MICE City , Medical Hub โดยเน้นการคมนาคมขนส่ง (Mobility) ที่มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเน้นศักยภาพในอุตสาหกรรมดิจิทัลของพื้นที่ สมาร์ทซิตี้ที่เป็นจุดเน้นในพื้นที่ประกอบไปด้วย Mobility (smart bus , LRT), MICE City , Medical & Healthcare นอกจากนั้นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น คือการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมร่วมของทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ

รูปแบบของการจัดงาน การจัดแสดงนิทรรศการ มีจำนวน 5 โซน คือ (1)โซน Big Bang Pavilion (2) โซน Digital Transformation (3) โซน Smart Community and Smart City (4)โซน Digital Playground (5) โซนพื้นที่ส่วนกลาง เป็นนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ จาก KKTT : Smart city บ. ขอนแก่นพัฒนาเมือง Nesbia : สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครขอนแก่น : รถไฟฟ้ารางเบา การจราจรที่ยั่งยืน การประชุม สัมมนานานาชาติ การปาฐกถาเรื่อง Digital Transformation Thailand โดย หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ประธานคณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัลซีอีโอ1 อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และ อดีตผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย

หัวข้อ การเสวนาในหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์และน่าใจ เช่น เรื่อง Digital Transformation โอกาสหรือภัยคุกคาม สังคมไทยและอีสาน , Smart Health & Medical Hub ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร , Smart Economy (MICE CITY) คบ depa สร้างคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจ , Digital Transformation + Big Data โอกาสของไทยและอีสาน และ City Data Center หรือ SCOPC ช่วยประเทศไทยเดินหน้าเป็นเมือง Smart ได้อย่างไร โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน กสทช. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคม Health Tech บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด บริษัท Cyber Rex จำกัด Beyond Khonkhen City/ Udon/ Nongkhai/ Muang lao บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) และ บริษัท Windom Centric จำกัด เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พลาดไม่ได้ เช่น การแข่งขัน e-sports, drone, IoT, Robotics, Coding , การจัดแข่งขันกีฬา eSport เพื่อการกุศล (e-Sports for Charity) ครั้งแรกในประเทศไทย depa ร่วมมือกับ MPGL, Mineski, Twitch, VGI, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Focus Arena เตรียมจัดงาน eSports เพื่อระดมทุนการสร้างห้องผ่าตัดหัวใจ เป็นโครงการดีๆ เหล่าเกมเมอร์จะได้มีโอกาสในการทำประโยชน์ให้สังคมร่วมกัน โดยมีแกนนำเป็นเหล่าแคสเตอร์และสตรีมเมอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงพร้อมและเป็นช่องทางการรับบริจาคผ่านการสตรีมของพวกเขา โดยรายได้ทั้งหมดจะนำส่งมอบให้กับ “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่กำลังระดมทุนเพื่อหาเงินสร้างห้องผ่าตัดหัวใจแบบไฮบริด เพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโรคหัวใจจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอีก 11 จังหวัด

สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด ในการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติในระดับภูมิภาค “Digital Big Bang Regional 2018” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติ อีกทั้ง นักเรียน นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ก้าวออกมาค้นหา เรียนรู้ หาประสบการณ์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ ก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะที่ล้ำสมัยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเมืองขอนแก่น เพื่อรองรับนวัตกรรมใหม่ เพิ่มความทันสมัย ภายใต้การใช้เทคโนโลยีสู่อนาคตดิจิทัล