เทศบาลขอนแก่น เตรียมจัด 10 กิจรรมมงคลเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10

เทศบาลขอนแก่น เตรียมจัด 10 กิจรรมมงคลเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10

เทศบาลนครขอนแก่น ประชุมเตรียมจัด 10 กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องนครเป็งจาล เทศบาลนครขอนแก่น

โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีฯ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก / กอง หัวหน้าส่วนการงานทุกสำนักกองร่วมประชุม

นายกเทศมนตรี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเดือนกรกฎาคม นี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 2 ประเภท คือ 1. กิจกรรมที่จัดร่วมกับจังหวัดขอนแก่น พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แบละสามเณร จำนวน 67 รูป พิธีถวยเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้น

2. กิจกรรมที่เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ 10 กิจรรมมงคลเฉลิมพระเกียรติ” แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ทั้งนี้ขอเชิญชาวขอนแก่น ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมงาน 10 กิจกรรม ดังนี้

1.เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561

2.การประดับธงชาติไทย และธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

3.ติดตั้งซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ในสถานที่ราชการ

4.การจัดทำซุ้มลงนามถวายพระพรไว้สำหรับประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 2 จุด คือ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล และด้านหน้าอาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น

5. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ พื้นที่ทั้ง 95 ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561)

6. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เริ่มตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

7.กิจกรรมรวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

8.การประดับไฟตกแต่งเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

9.การประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ทั้ง 4 มุมเมือง และสถานที่สำคัญของเมือง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

10.กิจกรรมโรงทานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น