นครขอนแก่นพร้อมร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2018

นครขอนแก่นพร้อมร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2018

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พบปะพูดคุยร่วมกับนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลาง และคณะ เพื่อเชิญนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น พร้อมทั้งร่วมเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “Smart Health & Medical Hub ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร” โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าว ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นกำลังให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็น “เทศบาลนครขอนแก่น 4.0” รวดเร็ว สะดวก Smart คุ้มค่า และยั่งยืน

งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2018 รอบภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยภายในงานจะมีปาฐกถา เรื่อง Digital Transformation Thailand โดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ประธานคณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัลซีอีโอ 1 และการเสวนาในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ Smart Economy (MICE CITY) คบ depa สร้างคนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ , เสวนา Digital Transformation + Big Data โอกาสของไทยและอีสาน , City Data Center หรือ SCOPC ช่วยประเทศไทยเดินหน้าเป็นเมือง Smart ได้อย่างไร พร้อมทั้งชมบูธนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจากเทศบาลนครขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รถไฟฟ้ารางเบา LRT , โรงงานกำจัดขยะ , Smart Health