นายกนครขอนแก่น หารือร่วม COTTO ปรับปรุงห้องน้ำเพื่อสาธารณะ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ร่วมหารือกับทีมงานจาก VOA SPACE ในนาม บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนังคอตโต้ (COTTO) ในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เพื่อนำเสนอโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (CSR) โดยจะร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสำหรับแก่ประชาชน เพื่อให้ได้ห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและสุขอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางทีมงานได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับความคืบหน้า ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ