หารือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น

หารือการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ห้องนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ต้อนรับคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เพื่อปรึกษาหารือและขอคำแนะนำในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น โดยการนำแนวทางของ Smart Living มาเป็นแนวคิดในการทำงาน ซึ่งทางคุณอภิชาตและทีมงานมองถึงอนาคตของเมืองขอนแก่นที่กำลังเติบโตไปข้างหน้าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเมืองอันดับ 4 ของการปกครอง มีสถานกงสุลของหลายๆประเทศ เป็น Mice City , Medical Hub รวมถึงด้านการคมนาคม ฯลฯ นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยังได้แนะนำแนวคิดต่างๆ ของการเข้ามาลงทุนในจังหวัดขอนแก่น ให้มองถึงความเป็นอยู่ของคนขอนแก่นเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ชาวขอนแก่นได้รับประโยชน์สูงสุด

Patta Jara

ฝากให้ปรับปรุงถนนให้ดีๆ เอาเฉพาะเส้นหลักๆก่อนเช่นมิตรภาพช่วงสี่แยกประตูเมือง ถึงบายพาสกุดกว้าง และเส้นมะลิวัลย์จากหน้ามอประตูศรีฐานไปถึงบายพาสบ้านเป็ด ขยายถนนให้กว้าง มีฟุตบาธ ดูแลสวนหย่อมเกาะกลางถนน ติดไฟสปอตไลท์ แบบพวง ทำให้เหมือนถนนของเมืองที่พัฒนาแล้ว ของจังหวัดอื่นๆค่ะ (เช่นโคราช สุพรรณ บุรีรัมย์) ถนนเขาดีและสวย อยากเห็นถนนที่ขอนแก่น เป็นแบบนั้นบ้างค่ะ

แสดงความคิดเห็น