นายกฯประชุมร่วม 24 องค์กรจีน แจ้งความคืบหน้าปรับปรุงสวนหนานหนิง

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วม 24 องค์กรจีน แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงสวนหนานหนิง พร้อมเชิญชวนผู้นำ 24 องค์กรจีน ร่วมบริจาคของสะสมโบราณเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เพื่อจัดแสดงโชว์ในอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ขอนแก่น-หนานหนิง และเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์ฯ อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 11มิ.ย.นี้

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมร่วมกับผู้นำ 24 องค์กรจีน เพื่อรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ขอนแก่น-หนานหนิง และการปรับปรุงสวนหนานหนิง มิตรภาพไทย-จีน โดยมีนายปกรณ์ ลีศิริกุล ประธานสภากรรมการโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยในนามตัวแทนกลุ่มผู้นำ 24 องค์กรจีนจังหวัดขอนแก่น และคณะผู้นำ 24 องค์กรจีน เข้าร่วมประชุม

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ของขอนแก่นและหนานหนิงเกิดจากความงดงามแห่งการเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่ร่วมดูแลซึ่งกัน โดยนายกเทศมนตรีทั้งสองเมืองได้แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ด้านธุรกิจ การค้าและด้านการบริหารงานเทศบาล ซึ่งเดิมในอดีตเทศบาลนครหนานหนิงได้ออกแบบก่อสวนหนานหนิงที่ริมบึงแก่นนครให้แก่เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่นได้ออกแบบศาลาวัดไทยให้แก่เทศบาลเมืองหนานหนิงที่ภูเขาชิงเซี่ยวซัน เพื่อเป็นพื้นที่แสดงศิลปะ-วัฒนธรรมของทั้งสองเมืองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่น อย่างยาวนานมากว่า 20 ปี เมื่อสวนหนานหนิงริมบึงแก่นนครมีความทรุดโทรม ได้รับการประสานงานที่มีเมตตายิ่งจากท่านหลี่ หมิง กัง อดีตกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ในการผลักดันงบประมาณจากเทศบาลนครหนานหนิงจำนวน 7 ล้านบาท จากงบกลุ่มงบยุทธศาสตร์ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้น และนายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท และจากเทศบาลนครขอนแก่น โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 21 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ นครหนานหนิง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีกำหนดการเดินทางเยือนเพื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ขอนแก่น-หนานหนิง และการปรับปรุงสวนหนานหนิง มิตรภาพไทย-จีน ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 โดยจะมีพิธีเปิดอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน ขอนแก่น-หนานหนิง อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 11 มิถุนายนนี้

โดยการเยือนในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นตั้งใจที่จะเพิ่มระดับความสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการเสนอการทำบันทึกความร่วมมือกับนครหนานหนิง ในการจัดส่งวัตถุ สิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องปั้นดินเผา ภาพถ่าย มาจัดแสดงในก่อสร้างอาคารศูนย์วัฒนธรรม ไทย – จีน เพิ่มเติม ซึ่งเดิมได้มีการประสานเพื่อขอการสนับสนุนยืมรูปปั้นดินเผาทหารจิ๋นซีฮ่องเต้จำลองจากเมืองซีอานจำนวน 3 คู่ โดยการประสานงานที่เมตตายิ่งจากนายเลี่ยว จวิ้นยหวิน(Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น และ ท่านหลี่ หมิง กัง อดีตกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบรูปปั้นดินเผาทหารจิ๋นซีฮ่องเต้จำลอง จำนวน 3 คู่ ให้เป็นสมบัติของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อจัดแสดงโชว์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไทย-จีนตลอดไป ทั้งนี้การเสนอทำบันทึกความร่วมมือในการจัดส่งวัตถุโบราณเพื่อจัดแสดงโชว์ เพื่อนำเสนอความเป็นหนานหนิงให้คนขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น

ในโอกาสนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงขอเชิญชวนผู้นำ 24 องค์กรจีน หากท่านใดมีการสะสมวัตถุโบราณเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ที่สามารถจัดแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวชมได้ สามารถแจ้งความประสงค์กับเทศบาลนครขอนแก่นใน 2 ลักษณะคือ 1. ให้ยืมเพื่อจัดแสดงโชว์ชั่วคราว 2.มอบเป็นสมบัติของชาวขอนแก่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของคนไทยเชื้อสายจีนในขอนแก่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ร่วมในการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทย-จีน นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เชิญชวนผู้นำ 24 องค์กรจีน ในการเข้าร่วมพิธีเปิด อย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 11 มิถุนายนนี้ ซึ่งจะมีพิธีเปิดเวลา 16.00 น.เทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพที่ยั่งยืนครั้งนี้จะถูกสานสัมพันธ์อันงดงามส่งต่อไปยังรุ่งลูกหลานตราบนานเท่านาน