มอบโล่บ้านสีขาว ชุมชนหนองแวงตราชู 3 เทศบาลนครขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนหนองแวงตราชู 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ร.ต.อ.วายุ คำภา รอง.สวป.สภ. เมืองขอนแก่น ผู้บริหารสถานการศึกษา พนักงานเทศบาล คณะทำงานบ้านสีขาว อาสาสมัครหัวใจทองคำ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหนองแวงตราชู 3 เพื่อมอบโล่ สายรัดข้อมือ พร้อมธงตราสัญลักษณ์ "โครงการบ้านสีขาว ชุมชนสีขาว" แก่ครอบครัวที่ห่างไกลยาเสพติด จำนวน 11 ครอบครัว ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “สร้างภูมิคุ้มกัน” ของการระบาดยาเสพติดในชุมชน

โดยมีรายชื่อครอบครัวที่ผ่านการประเมินและเข้าเกณฑ์ บ้านสีขาว ชุมชนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ดังต่อไปนี้ ครอบครัว นายบุญตา ธรรมบุตร , นายฤทธิ์ วงษ์พิมพ์ , นางลัดดา สำเภา , นายประดิษฐ์ อุปวันดี , นางวาสนา ลาสี , นางหนู บรรจงจิตร , นางบัว พรมน้อย , นายประสาน ผุยมาตย์ , นายดี ประทุมมา , นายสมัย อ้วนนวน และ นายสุวิทย์ เรืองบุญ รวม 11 ครอบครัว

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณชาวชุมชนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมแสดงพลังความเข้มแข็ง ร่วมกันนำชุมชนสู่สังคมปลอดยาเสพติด และ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้ได้รับโล่บ้านสีขาว ชุมชนสีขาวมา ณ โอกาสนี้