นายกฯให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD, ไทยรัฐ TV HD, และ สปริงนิวส์ ถึงประเด็นการวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการประกาศแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนว่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ 4 มาตรการ คือ

1.มาตรการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อผลักดันน้ำ เนื่องจากน้ำที่จะไหลเข้าเขตเมืองส่วนใหญ่ไหลตามลักษณะภูมิประเทศจากฝั่งตะวันตกไหลมายังฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นเขตเมือง และบริเวณรอบเขตเทศบาลได้มีการเชื่อมท่อระบายน้ำ มวลน้ำจำนวนมหาศาลจึงไหลทะลักเข้ามาในเขตพื้นที่เมืองในขณะที่ขีดความสามารถคลองร่องเหมืองในการรับปริมาณน้ำ สามารถรับได้ไม่เกิน 70 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ซึ่งกรณีการเกิดเหตุการณ์พายุฤดูร้อนในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนมากถึง 95.7 มิลลิเมตร/ชั่วโมง และตรวจพบว่ามีปัญหาการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำที่ 6 ริมบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นประตูที่รับน้ำต่อจากคลองร่องเหมือง ว่ามีการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นประตูน้ำ เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงคลองร่องเหมืองได้จึงเกิดการเอ่อล้นขึ้น ทำให้ถนนสายหลักถนนสายรองต่างๆไม่สามารถระบายน้ำลงท่อได้ จึงไหลย้อนกลับมาบริเวณถนนศรีจันทร์ และบริเวณศาลหลักเมือง เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ได้ดำเนินการยกกระสอบทรายที่ปิดกั้นทางน้ำเหล่านั้นออก และมีการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำ นอกจากนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำก็คือเป็นการเร่งน้ำในตอนปลายให้ออกไปเร็วที่สุด ปริมาณมากที่สุด แล้วก็มาเร่งน้ำที่ตอนกลาง ในขณะเดียวกันก็รับน้ำจากตอนต้น ดังนั้นเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้งเป็นมาตรการที่ไล่น้ำและเร่งน้ำให้ออกไปเร็วที่สุด เพื่อขีดความสามารถในการรับน้ำที่เพิ่มขึ้น

2.มาตรการแบ่งพื้นที่และกระจายกำลังคน โดยในขณะนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมการให้ 7 สำนัก/กอง และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน ระดมคนกว่า 1,000 คน รวมถึงพี่น้องชุมชน อปพร. อสม. ออกมาช่วยกันอย่างเต็มที่ โดยได้แบ่งโซนพื้นที่ในเขตเทศบาลเพื่อช่วยกันดูแลเรื่องขยะที่ติดและอุดตันบริเวณตะแกรงปากฝาท่อระบายน้ำ ดำเนินการในการเก็บขยะที่อยู่รอบๆบริเวณสถานศึกษาทั้งหมด และร่วมเป็นจิตอาสาเพื่อทำงานเฝ้าระวังในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง

3.มาตรการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น โดยในวันนี้ได้ดำเนินการเตรียมกระสอบทราย เนื่องจากในบางพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะ จะเป็นพื้นที่รับน้ำในเบื้องแรก หลังจากพื้นที่รอบข้างลดลงน้ำบริเวณแอ่งกระทะจึงจะสามารถลดลงได้ ส่งผลให้มีประชาชนบางส่วนที่เดือดร้อน จึงมีการเตรียมการป้องกันและแก้ไขในเบื้องต้น โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการเตรียมกระสอบทรายกว่า 3,000 ถุง ไว้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยพี่น้องประชนสามารถติดต่อรับได้ ที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น ตรงข้ามศาลหลักเมือง ประมาณครอบครัวละ 30 ถุง หากมีความเดือดร้อนมากว่านั้นจึงมาขอรับเพิ่มได้ นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้มีการวางแผนการจัดการจราจรของ อปพร. เทศกิจ เพื่อบริการประชาชนหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม และมีการร่วมงานบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทาน หน่วยงานทหาร ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมสรรพกำลัง ในกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนและฉุกเฉิน สามารถระดมคน เครื่องจักร เครื่องมือ ออกมาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และในขณะเดียวกัน โครงการที่เทศบาลทำไว้ เช่น โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนมิตรภาพ บริเวณหน้าบิ๊กซี,โค้วยู่ฮะ และโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่บริเวณบ้านกอก ในขณะนี้โครงการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ เหลือเพียงตอนปลายที่จะเชื่อมท่อผ่านพื้นที่ของการรถไฟ ซึ่งอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากการรถไฟ แต่เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ว่าเทศบาลมีความจำเป็นต้องดำเนินการเชื่อมก่อน ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้

4. มาตรการฟื้นฟูและเยียวยา โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลประจำในแต่ละพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ดังนี้

- เหตุต้นไม้ล้ม ปัญหาน้ำท่วม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

- เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

- เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

- ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 ,081-4900147 ,062-9199555 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

และ สามารถประสานงานขอรับถุงทรายได้ที่ สถานีดับเพลงศรีจันทร์ (ตรงข้ามศาลหลักเมือง) กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำนักการสาธารณสุขฯ 043225514 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)