นครขอนแก่น รวมใจตักบาตรวันพระแรกของเดือนมิถุนายน 2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร, นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร, นางกฤษณา แสนสะอาด รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชนและประชาชนชาวขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยนิมนต์พระเถระ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 80 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มากมาย อาทิ นายปริวรรธน์ ธีรอัญชลียศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น ,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ,พันเอก สมศักดิ์ สงทามะดัน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ,พลตรีกาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงจังหวัดที่ 12 ,นายสุเทพ มณีโชติผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ,นายธีรเชษฐ์ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ,นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

Tom Saninta

อนุโมทนาสาธุค่ะ

แสดงความคิดเห็น