นายกนครขอนแก่นร่วมงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และ นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมพิธีเปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ได้กำหนดแผนจัดระเบียบสายสื่อมวลชนบนเสาไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางถนนกลางเมือง จากแยกประชาสโมสร ถึงสามแยก ถนนหลังศูนย์ราชการ (ระยะทาง 1 กิโลเมตร) และ ถนนหน้าเมือง จากสี่แยกถนนประชาสโมสร ถึงถนนหลังศูนย์ราชการ (ระยะทาง 1 กิโลเมตร) นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้น 2 เส้นทาง จะดำเนินการในเส้นทางวิกฤตที่ไม่สามารถอนุญาตให้พาดสายสื่อสารต่อไปได้ อีก 4 เส้นทาง อาทิ เส้นทางถนนกสิกรทุ่งสร้าง เส้นทางทางเข้าบ้านโนนม่วง เส้นทางถนนสมหวังสังวาล และเส้นทางถนนมะลิวัลย์ ตั้งแต่สี่แยกที่ว่าการ ถึง สี่แยกเทศบาลอำเภอชุมแพ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะสนับสนุนเมืองขอนแก่นสู่ความเป็น Smart City เพื่อให้สภาพแวดล้อมทัศนียภาพสวยงามขึ้น รองรับสังคมยุคดิจิทัล เศรษฐกิจอัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในวันนี้ หลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน กสทช. จะเริ่มปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางแรก คือ ถนนกลางเมือง จากสี่แยก ถนนประชาสโมสร ถึงสามแยก ถนนหลังศูนย์ราชการ ระยะทาง 1 กิโลเมตร และเมื่อเส้นทางนี้แล้วเสร็จจะดำเนินการในเส้นทางอื่นต่อไป