นายกนครขอนแก่น เข้าพบกงสุลใหญ่จีน

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าพบ นายเลี่ยว จวิ้นยหวิน(Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอบคุณท่านกงสุลใหญ่ และ ท่านหลี่ หมิง กัง อดีตกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอยืมรูปปั้นดินเผาทหารจิ๋นซีฮ่องเต้จำลองจากเมืองซีอาน มาจัดแสดงโชว์ในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ไทย-จีน และถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบรูปปั้นดินเผาทหารจิ๋นซีฮ่องเต้จำลอง จำนวน 3 คู่ ให้เป็นสมบัติของเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อจัดแสดงโชว์ในอาคารพิพิธภัณฑ์ไทย-จีนตลอดไป ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เลื่อนกำหนดการเดินทางจากเดิมจะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 เป็นเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มิตรภาพไทย –จีน อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เรียนปรึกษาและขอความอนุเคราะห์ท่านกงสุลใหญ่ ในการประสานงานในด้านต่างๆ เนื่องด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนจาก 24 องค์กรจีน จะเดินทางเข้าร่วมงาน Garden Expo 2018 ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเดือนกันยายน 2561 เพื่อทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนสัมพันธไมตรี และศึกษาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านพี่เมืองน้องระหว่างไทย-จีน