เตรียมต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง สานสัมพันธ์แน่นแฟ้น ไทย – จีน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า การต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเตรียมการพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ ไทย – จีน (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกำหนดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มิตรภาพไทย –จีน (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายยงเกียรติ เหล่าวิโรจนกุล พลเมืองเกียรติยศนครหนานหนิง หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย

การประชุมครั้งนี้ นอกเหนือจากจากเตรียมความเรียบร้อยของพิธีในช่วงเช้าแล้ว นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อการยกระดับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นจากเพียงด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือกันในช่วงบ่ายอีกด้วย และในวันนี้ เวลา 16.30 น. นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น จะนำคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อดูความเรียบร้อยของสวนและอาคารอีกครั้ง