นายกนำทีมลงพื้นที่เตรียมต้อนรับคณะผู้แทนนครหนานหนิง

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ณ สวนมิตรภาพไทย-จีน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล นายยินชัย อานันทนสกุล ผอ.สำนักการช่าง นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ ไทย – จีน (อย่างไม่เป็นทางการ) ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน จะเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มิตรภาพไทย –จีน (อย่างไม่เป็นทางการ) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

โดยการเดินทางมาในครั้งนี้ของคณะผู้บริหารเทศบาลนครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากจะมาเพื่อเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มิตรภาพไทย –จีน (อย่างไม่เป็นทางการ) แล้ว เทศบาลนครขอนแก่นยังเตรียมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว เพื่อการยกระดับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นจากเพียงด้านการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการหารือกันในช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อีกด้วย

Sansak Mapralub

ฝาปิดท่อระบายน้ำตรงโรงบำบัดน้ำเสียบึงทุ่งสร้างพังอีกแล้วครับท่าน

ลุงอัล พวงแก้ว

นายกครับ กำชับ จนท.ดูแลความสะอาดด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น