นายกขอนแก่นลงพื้นที่โพธิบัลลังก์ทองเร่งช่วยเหลือเหตุวาตภัย

นายกขอนแก่นลงพื้นที่โพธิบัลลังก์ทองเร่งช่วยเหลือเหตุวาตภัย

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายและให้กำลังใจพี่น้องชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง พร้อมตรวจดูความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชุมชนหลังจากที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวานนี้

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ บริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, นายธนาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจดูความเสียหายและให้กำลังใจพี่น้องชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง พร้อมตรวจดูความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชุมชนหลังจากที่ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวานนี้ โดยที่ชุมชนโพธิบัลลังก์ทองนั้น บ้านเรือนเกิดความเสียหาย จำนวน 40 กว่าหลังคาเรือน และมีเสาไฟฟ้าล้มกว่า 25 ต้น ต่อจากนั้นนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เดินทางไปให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น ซึ่งร่วมกับเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ บ้านไผ่ อุดรธานี ที่ได้ระดมสรรพกำลังในการซ่อมแซมและแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง

โดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น จะได้ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลหลังจากที่ประสบเหตุน้ำท่วมและวาตภัยเมื่อวานนี้ จำนวน 66 ราย ดังนี้

-จุดที่ 1 ณ บริเวณศาลาชุมชนหนองใหญ่ 3

-จุดที่ 2 ณ บริเวณศาลาชุมชนคุ้มวัดธาตุ

-จุดที่ 3 ณ บริเวณชุมชนหน้าเทคโนภาคฯ

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ดังนี้

-เหตุต้นไม้ล้ม ปัญหาน้ำท่วม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

-เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

-เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

-ปัญหาการจัดการขยะ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 ,081-4900147 ,062-9199555 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

และกรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย สำนักการสาธารณสุขฯ 043225514 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์)