มท.1 ดูเทคโนโลยีโรงงานกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาลนครขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้รับรางวัลโดดเด่นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2560 ได้ดำเนินของโครงการร่วมกับกลุ่มบริษัท Absolute Clean Energy ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ทิ้งขยะ ณ บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนการงานร่วมให้การต้อนรับด้วย

โครงการโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ถือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 24 ไร่ มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 6.0 เมกะวัตต์ โดยสามารถกำจัดขยะได้ถึง 450-600 ตัน/วัน สามารถกำจัดขยะเก่าที่หมักหมมให้หมดได้ภายใน 7 ปี ด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลนครขอนแก่น เป็นเทคโนโลยีแบบเผาตรง นำพลังงานความร้อนไปผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ขยะประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ สามารถเผาขยะได้ทุกชนิดพร้อมกัน ทั้ง เศษไม้ กระดาษ พลาสติก ยาง ผ้าและเศษอาหาร จากทั้งขยะเก่าและใหม่รวมกัน โดยคิดค่ากำจัดขยะใหม่ไม่เกิน 249 บาทต่อตัน สำหรับ 3 ปีแรก และเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลา 20 ปี

สำหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะในครั้งนี้ เพื่อดูกระบวนการบริหารจัดการขยะ ดูเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด

สันทัด สุวรรณวงศ์

สุดยอดมากเลยคับเป็นต้นแบบดีมากเลยหลายจังหวัดน่าจะทำตามดูขอนแก่นเป็นตัวอย่าง

พยุง ค่าเอ่น

ยอดเยี่ยมมากๆครับ

Kanungnit Churnpirom

ยอดเยี่ยมมากนายกธีรศักดิ์

สันทัด สุวรรณวงศ์

ขยะจะได้ไม่ล้นบ้านเมือง

แสดงความคิดเห็น