ผู้บริหารเทศบาลประชุมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เตรียมพร้อมสงกรานต์ 62

ผู้บริหารเทศบาลประชุมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เตรียมพร้อมสงกรานต์ 62

วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 21.00 น. ณ ห้องศูนย์เตรียมความพร้อม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนงานของเทศบาลนครขอนแก่น ได้ร่วมประชุมหลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นของการจัดงานในปีนี้ ด้วยการถอดบทเรียนในการเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 ต่อไป

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นยังได้ทำเซอร์ไพรส์ให้กับนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 56 ปี (ในวันที่ 18 เมษายน 2561นี้) อีกด้วย

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยกระทรวงวัฒนธรรม ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐเอกชน พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่น นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน ที่ทำให้การจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2561 “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” เป็นสงกรานต์ที่สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ และประสบความสำเร็จ โดยใน ปี 2562 เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวน นักท่องเที่ยว และชาวไทยทั้งประเทศ มาร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ในภาคต่อไป ปี 2562 ตอน “คลื่นมนุษย์สุดมิตรภาพ” มาร่วมบันทึกสถิติคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ที่ยาวที่สุด สนุกที่สุด ปีหน้าเจอกันนะครับ