ต้อนรับคณะจากนครด่งเหย สาธารณรัฐสังคมนิยม

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานงานเลี้ยงต้อนรับคณะจากนครด่งเหย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย ท่านเหงียน ดิงห์ ตวน กงสุลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และ นายฮว่าง ดิ่ง ถัง ประธานคณะกรรมการประชาชน นครด่งเหยพร้อมคณะ และคณะจากเมืองปากเซ สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ท่านคำไพ พันทองดี รองกงสุลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น นายอ่อนแก้ว เพ็ดพูมี รองเจ้าเมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด เนื่องในโอกาสที่คณะทั้ง 2 ประเทศ เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นมร่วมให้การต้อนรับ ไม่ว่าจะเป็น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น , สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น , ผู้อำนวยการสำนัก / กอง และผู้อำนวยการสถานศึกษา

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากแขกผู้เกียรติ ไม่ว่าจะเป็น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น , นายปัญญา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ที่ปรึกษาประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น , นางรุ่งทิพย์ ชมาฤกษ์ รองประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น , ผู้แทนจากสภาอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

Anonnon Phothong

ลุยต่อครับท่าน

พยุง ค่าเอ่น

ยอดเยี่ยมมาก

แสดงความคิดเห็น