ยังคงความสนุกสนานแบบไทยๆ รำวงย้อนยุควันที่ 3

ยังคงความสนุกสนานแบบไทยๆ รำวงย้อนยุควันที่ 3

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. ณ เวทีรำวงย้อนยุค (ด้านหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รำวงย้อนยุค” เขต 2 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง , นายบุญสม วิจารจันทร์ , น.ส.นริสศรา เรืองศร , นายภาสกร กาญจนวรางกูล ) โดยมีนายนิวัฒน์ชัย วินัยแพทย์ ประธานชุมชนตรีเทพนครขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมรำวงย้อนยุคร่วมกับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 4 เขต อย่างต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน ที่มีความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมรำวงย้อนยุคเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 4 เขต มีส่วนร่วมในการแสดงออก สร้างความรักใคร่สามัคคี เสริมสร้างสุขภาพจิตให้แจ่มใสและสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีของไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรม ประเพณีบรรพบุรุษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนขอนแก่น ในโอกาสนี้เทศบาลนครขอนแก่นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมสนุกได้ที่เวทีรำวงย้อนยุคตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2561 เวลา 18.00น.