เปิดแล้ว!! ศูนย์บริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์’61

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์บริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถนนมิตรภาพ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

โดยมี นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายจรูญ โชติประดับ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่อปพร. เทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กู้ภัยมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ

สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นก็เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทย หน่วยงานราชการ สถานประกอบการต่างๆ หยุดกิจการชั่วคราวเพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้หยุดภารกิจการงาน เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ พบปะสังสรรค์ในหมู่ญาติมิตร ครอบครัว เล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หลายสัญชาติ มาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์ จึงเป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนน ร่วมกันเป็นจำนวนมาก และมักทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 ปี โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ คือ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์จัดขึ้นเพื่อเป็นจุดสำหรับให้บริการน้ำดื่ม กาแฟ รวมทั้งผ้าเย็นไว้คอยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถให้บริการเป็นจุดพักรถ และเป็นจุดที่สามารถจอดรถสอบถามเส้นทางได้ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะทำให้ผู้เดินทางได้ผ่อนคลายอิริยาบถ พักร่างกาย พักรถ และตรวจเช็คสภาพรถ เป็นระยะๆ ระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะส่งผลทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง และในการจัดตั้งศูนย์บริการฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการประชาชนผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย สมาชิก อปพร. เทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 20 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 7 วัน โดยแบ่งกำลังออกเป็น 2 ผลัดๆ ละ 10คน ผลัดที่ 1 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06:00-18:00 น. ผลัดที่ 2 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 18:00 - 06:00 น. ซึ่งพร้อมให้ความสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง